planlägga

planlägger
planlade
planlagt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet planlägga på svenska?

Presens: planlägger
Preteritum: planlade
Supinum: planlagt

Hur används ordet planlägga

  • "Veckans dykningar syftar främst till att planlägga kommande års vetenskapliga insatser genom olika provtagningar."
  • "– Man måste tvinga kommunerna att planlägga mer mark."
  • "Det långsiktiga målet är dock att planlägga hela fastigheten med andra typer av bostäder i framtiden."
  • "Det långsiktiga målet är dock att planlägga hela fastigheten med andra typer av bostäder i framtiden."
  • "Falkenberg arbetar för att locka fler arbetsgivare till kommunen och nu vill styret planlägga 53 hektar mark med strategiskt läge mellan järnvägsstationen och motorvägen."
  • "På tisdagen gavs klartecken till att börja planlägga ett område med ett 50-tal villor i Villshärad väster om Halmstad."
  • "– Vi måste planlägga hela området för att se hur vi kan få en fungerande stadsdel i sin helhet och hur vi ska möta de värdefulla ytorna på bästa sätt."
  • "Nu är det upp till stadsbyggnadsnämnden att bestämma om det går att planlägga den, säger exploateringsingenjör Stefan Lovén, till tidningen."
  • "Förebilder för ett sådant system finns bland annat i Finland där staten bestämmer hur mycket mark kommunerna ska planlägga för byggandet."
  • "Då åker ett antal officerare till Finland för att planlägga en gemensam militärövning."

Rim på planlägga

Översättningar

Synonymer till planlägga

Möjliga synonymer till planlägga

Relaterat till planlägga

prototyp

planmässighet

form

förväntan

förutbestämmelse

alstring