föreslå

föreslår
föreslog
föreslagit
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till föreslå

Hur böjs ordet föreslå på svenska?

Presens: föreslår
Preteritum: föreslog
Supinum: föreslagit

Hur används ordet föreslå

 • "Utredaren Annika Nordgren Christensens uppdrag är, enligt regeringens direktiv, att föreslå en lämplig balans mellan frivillighet och plikt."
 • "Svenska Dagbladet ( SvD ) rapporterade för ett par veckor sedan att utredaren tänker föreslå att 17-åringar ska fylla i frågeformuläret 2017 för att vissa av dem ska kunna kallas till mönstring 2018."
 • "Landstinget Blekinge har beslutat att starta en kommission för jämlik hälsa, vars arbete kommer att vara att samla in, föreslå och pröva förslag till åtgärder som kan bidra till minskade hälsoklyftor."
 • "Socialförvaltningen kommit fram till att föreslå att politikerna i socialnämnden ska säga upp det första avtalet, som gäller till den första juni 2017, om 26 platser så fort som möjligt, eftersom det har sex månaders uppsägning."
 • "– Med stöd av resultatet av den här studien kommer vi nu att föreslå en rad förslag som ska kunna bidra till färre drunkningstillbud."
 • "– Vi har fört en bra dialog och försökt hitta en gemensam lösning och nu känner vi att vi nått det målet så jag kommer föreslå att vi godkänner affären, säger Per-Ola Mattsson ( S ), Karlshamns kommunalråd."
 • "– Jag kommer att föreslå att vi säger ja och att det är okej för hamnen att genomföra affären, säger Per-Ola Mattsson ( S ), kommunalråd."
 • "Enligt SvD kan den årliga mönstringen i det system som utredningen tänker föreslå omfatta cirka 10 000 personer, inklusive dem som tänker göra den frivilliga militära utbildningen."
 • "Regeringen ger Karlshamn klartecken att genomföra affären gällande gasledningsprojektet Nord Stream 2 och Per-Ola Mattsson ( S ), kommunalråd i Karlshamn, kommer nu föreslå att projektet godkänns."
 • "På nästa styrelsemöte kommer rektorn att föreslå att en grupp ska tillsättas med uppdrag att utreda vilka för- och nackdelar en sammanslagning skulle ha."
 • "Utredaren Annika Nordgren Christensens uppdrag är, enligt regeringens direktiv, att föreslå en lämplig balans mellan frivillighet och plikt."
 • "Svenska Dagbladet ( SvD ) rapporterade för ett par veckor sedan att utredaren tänker föreslå att 17-åringar ska fylla i frågeformuläret 2017 för att vissa av dem ska kunna kallas till mönstring 2018."
 • "Landstinget Blekinge har beslutat att starta en kommission för jämlik hälsa, vars arbete kommer att vara att samla in, föreslå och pröva förslag till åtgärder som kan bidra till minskade hälsoklyftor."
 • "Socialförvaltningen kommit fram till att föreslå att politikerna i socialnämnden ska säga upp det första avtalet, som gäller till den första juni 2017, om 26 platser så fort som möjligt, eftersom det har sex månaders uppsägning."
 • "– Med stöd av resultatet av den här studien kommer vi nu att föreslå en rad förslag som ska kunna bidra till färre drunkningstillbud."
 • "– Vi har fört en bra dialog och försökt hitta en gemensam lösning och nu känner vi att vi nått det målet så jag kommer föreslå att vi godkänner affären, säger Per-Ola Mattsson ( S ), Karlshamns kommunalråd."
 • "– Jag kommer att föreslå att vi säger ja och att det är okej för hamnen att genomföra affären, säger Per-Ola Mattsson ( S ), kommunalråd."
 • "Enligt SvD kan den årliga mönstringen i det system som utredningen tänker föreslå omfatta cirka 10 000 personer, inklusive dem som tänker göra den frivilliga militära utbildningen."
 • "Regeringen ger Karlshamn klartecken att genomföra affären gällande gasledningsprojektet Nord Stream 2 och Per-Ola Mattsson ( S ), kommunalråd i Karlshamn, kommer nu föreslå att projektet godkänns."
 • "På nästa styrelsemöte kommer rektorn att föreslå att en grupp ska tillsättas med uppdrag att utreda vilka för- och nackdelar en sammanslagning skulle ha."

Rim på föreslå

Vad betyder föreslå inom bildligt ?

lägga fram ett förslag; presentera en idé för t.ex. hur något ska kunna göras

Diskussion om ordet föreslå