hemställa

hemställer
hemställde
hemställt
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till hemställa

Hur böjs ordet hemställa på svenska?

Presens: hemställer
Preteritum: hemställde
Supinum: hemställt

Hur används ordet hemställa

  • "Därför kommer Jan Moberg att på miljönämndens möte om en dryg vecka hemställa om just en sådan lagstiftning."
  • "” Situationen är nu så allvarlig och oroväckande, att vi måste hemställa till den svenska regeringen att vidta kraftfulla och markerade åtgärder för att Fikru skall bli frigiven. ”"
  • "- Jag har lovat Stockholmarna att hemställa till den nya regeringen att resultatet ska beaktas, sade Kristina Axén Olin till TT i natt."
  • "Det innebär att denne har en skyldighet också att hemställa om frigivande om han inte tror på en fällande dom"
  • "– Om vi ska göra investeringar i våra fastighetsbestånd, om det är förvärv eller om vi ska bygga, då har vi krav på att vi ska hemställa till regeringen på belopp över 20 miljoner kronor."
  • "” Det inträffade, som vi betraktar som ett övergrepp på revisionens självständighet, föranleder oss att hemställa om en försäkran från regionstyrelsen om att regionens personal framgent fullt ut ska samarbeta med revisionen och att detta kan ske utan personliga konsekvenser ”."
  • "Därför kommer Jan Moberg att på miljönämndens möte om en dryg vecka hemställa om just en sådan lagstiftning."
  • "Trafiknämnden beslutade också att hemställa hos regeringen att regeringen skyndsamt avdelar en särskild polisstyrka till kollektivtrafiken och tunnelbanan."

Vad betyder hemställa inom bildligt ?

begära, anhålla

Möjliga synonymer till hemställa

Diskussion om ordet hemställa