eftersträva

eftersträvar

eftersträvade

eftersträvat

eftersträva

Verb