tillbedja

tillbad
tillbett
tillbedjer
Verb

Översättningar

Synonymer till tillbedja

Hur böjs ordet tillbedja på svenska?

Presens: tillbedjer
Preteritum: tillbad
Supinum: tillbett

Hur används ordet tillbedja

  • "Varför tillbedjer kristna Jesus?"
  • "– Nu ska vi ska tillbedja och sen sova."
  • "Enligt den nya konstitutionen har varje medborgare rätt till fri religionsutövning, något som inbegriper inte bara rätten att tillbedja islam, judendomen eller kristendomen, utan även rätten att vara ateist."
  • "– Nu ska vi ska tillbedja och sen sova."
  • "Enligt den nya konstitutionen har varje medborgare rätt till fri religionsutövning, något som inbegriper inte bara rätten att tillbedja islam, judendomen eller kristendomen, utan även rätten att vara ateist."

Vad betyder tillbedja inom bildligt ?

''variant av'' tillbe

Möjliga synonymer till tillbedja

Relaterat till tillbedja

gudstjänst

åtrå

kärlek

aktning

religiositet

Diskussion om ordet tillbedja