avguda

avgudar
avgudade
avgudat
Verb

Översättningar

Synonymer till avguda

Hur böjs ordet avguda på svenska?

Presens: avgudar
Preteritum: avgudade
Supinum: avgudat

Hur används ordet avguda

  • "Jag avgudade min äldre broder"
  • "” Ville inte avguda ”"
  • "Wikforss om Danius : ” Hon ville inte avguda utan avkoda ”"
  • "” Ville inte avguda ”"
  • "Wikforss om Danius : ” Hon ville inte avguda utan avkoda ”"

Vad betyder avguda inom bildligt ?

dyrka

Möjliga synonymer till avguda

Relaterat till avguda

aktning

kärlek

avgudadyrkan

åtrå

kryperi

Diskussion om ordet avguda