upplyfta

Verb

Hur används ordet upplyfta

  • "– Folk kände sig både obekväma och upplyfta."
  • "– Jag vill göra läsarna glada och upplyfta snarare än att förmedla ett budskap."
  • "Kommer våra idag samtida och upplyfta kvinnliga dramatiker också att ha stoppats undan i garderoben, för att man, precis som man gjorde på 1800-talet, glömmer bort att de kvinnliga dramatikerna finns eller tycker att deras pjäser är bruksdramatik som bara håller för dagen, och som inte hade kvalitet nog för att överleva in i nästa sekel?"
  • "Kommer våra idag samtida och upplyfta kvinnliga dramatiker också att ha stoppats undan i garderoben, för att man, precis som man gjorde på 1800-talet, glömmer bort att de kvinnliga dramatikerna finns eller tycker att deras pjäser är bruksdramatik som bara håller för dagen, och som inte hade kvalitet nog för att överleva in i nästa sekel?"
  • "Det upplyfta godset välte och klämde kvinnan mot containerväggen."
  • "Så jag hoppas att de olympiska spelen ska bli inspirerande på det viset och att vi alla kommer att känna oss upplyfta av vad vi har sett och motiverade att förändra världen till det bättre."
  • "Och de är rejält upplyfta av mästerskapssegern."
  • "Där placerades den omhändertagne gästen i en position med knäna vilandes mot golvet och benen upplyfta."
  • "Att de elever som tittar på bilderna känner att de blir upplyfta eller trygga eller glada, avslutar Maria Elf."

Diskussion om ordet upplyfta