stiga

stiger
steg
stigit
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till stiga

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet stiga på svenska?

Presens: stiger
Preteritum: steg
Supinum: stigit

Hur används ordet stiga

 • "– Vi tackar Christer för hans insats för föreningen i ett akut läge under säsongen och respekterar att han nu väljer att stiga tillbaka, säger Örjan Nilsson, HIF:s ordförande i ett pressmeddelande."
 • "Stefan Augustsson kom in i mörka perioder och orkade inte stiga upp ur sängen."
 • "Mannen i 90-årsåldern skulle stiga upp ur sängen och bröt lårbenet."
 • "Under året som gått har bostadspriserna i Blekinge fortsatt att stiga."
 • "I stället för att ta en kölapp i väntan på att bli utesluten väljer jag självmant att stiga åt sidan, säger Patrik Karlsson, till Blekingenytt sent på onsdagskvällen."
 • "Medelvattenytan längs Blekingekusten förväntas stiga med 8 decimeter mellan år 1990 och 2100, enligt en rapport om extrema vattenstånd som SMHI tagit fram åt länsstyrelsen i Blekinge."
 • "Vattennivån kan stiga 80cm om 85 år"
 • "Så länge folk kan låna så kommer priserna att stiga."
 • "Redan under lördagen väntas kvicksilvret stiga betydligt i landets sydöstra delar."
 • "Värst ser det ut att bli på morgonen och förmiddagen och frampå dagen väntas temperaturerna stiga och därmed minskar även halkrisken."

Ordet stiga har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom luftfart
allmänt
luftfart

Vad betyder stiga inom allmänt ?

gå (steg för steg)

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till stiga (inom allmänt)

Relaterat till stiga (inom allmänt)

riktning

rörelse

landresa

pris

övergång

vidd

lyftning

höjning

utvidgning

ökning

Ordet stiga inom luftfart

brant

Översättningar (inom luftfart)

Engelska

Diskussion om ordet stiga