fetma

fetmar
fetmade
fetmat
Verb

Hur böjs ordet fetma på svenska?

Presens: fetmar
Preteritum: fetmade
Supinum: fetmat

Hur används ordet fetma

 • "Karlskronabon Rainer Nyberg är en av de 100 patienter i Blekinge som årligen opereras för fetma."
 • "– Det är ingen mirakelkur för fetma."
 • "För att få opereras krävs att patienten lider av sjuklig fetma, vilket innebär ett BMI på 35 och uppåt."
 • "– En annan orsaksfaktor till övervikt och fetma kan vara utbildningsnivå, därför skulle det också kunna finnas ett samband med att det generellt är en lägre utbildningsnivå i såväl Olofström som Blekinge än riket i övrigt, säger Alina Ejder."
 • "– Det kan förkorta livstiden eftersom fetma hör ihop med flera folksjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och cancer."
 • "Olofström är den kommun i Blekinge som har flest personer som lider av fetma."
 • "– Det är en tråkig utveckling att vi har så många som har fetma."
 • "I dag kan överviktsteamet endast ta emot de barn som får medicinska besvär av sin fetma, något som BLT var först med att berätta om."
 • "– Varken politikerna i Region Blekinge eller ledningen för hälso- och sjukvården på tjänstepersonsnivå har tagit någon ställning till att ta bort resurser från behandlingen av barn med övervikt och fetma till förmån för någon annan patientgrupp, säger Jens Lindell, kommunikatör på Region Blekinge."
 • "Därför är fetma ett hot mot folkhälsan"

Vad betyder fetma inom generell ?

tillstånd där kroppens naturliga energireserv i form av fettvävnad ökar till en punkt där den blir associerad med negativa hälsoeffekter och ökad dödlighet

Diskussion om ordet fetma

fetma

fetman
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet fetma

 • "Karlskronabon Rainer Nyberg är en av de 100 patienter i Blekinge som årligen opereras för fetma."
 • "– Det är ingen mirakelkur för fetma."
 • "För att få opereras krävs att patienten lider av sjuklig fetma, vilket innebär ett BMI på 35 och uppåt."
 • "– En annan orsaksfaktor till övervikt och fetma kan vara utbildningsnivå, därför skulle det också kunna finnas ett samband med att det generellt är en lägre utbildningsnivå i såväl Olofström som Blekinge än riket i övrigt, säger Alina Ejder."
 • "– Det kan förkorta livstiden eftersom fetma hör ihop med flera folksjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och cancer."
 • "Olofström är den kommun i Blekinge som har flest personer som lider av fetma."
 • "– Det är en tråkig utveckling att vi har så många som har fetma."
 • "I dag kan överviktsteamet endast ta emot de barn som får medicinska besvär av sin fetma, något som BLT var först med att berätta om."
 • "– Varken politikerna i Region Blekinge eller ledningen för hälso- och sjukvården på tjänstepersonsnivå har tagit någon ställning till att ta bort resurser från behandlingen av barn med övervikt och fetma till förmån för någon annan patientgrupp, säger Jens Lindell, kommunikatör på Region Blekinge."
 • "Därför är fetma ett hot mot folkhälsan"

Vad betyder fetma inom medicin ?

tillstånd där kroppens naturliga energireserv i form av fettvävnad ökar till en punkt där den blir associerad med negativa hälsoeffekter och ökad dödlighet

Möjliga synonymer till fetma

Relaterat till fetma

kropp

fyllning

storlek

fetthalt

vidd

Diskussion om ordet fetma