yta

[ˈyːˌta]
ytan
ytor
ytorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till yta

Hur uttalas ordet yta?

[ˈyːˌta]

Hur böjs ordet yta på svenska?

Obestämd singular: yta
Bestämd singular: ytan
Obestämd plural: ytor
Bestämd plural: ytorna

Hur används ordet yta

  • "Av det logistiska avtalet framgår det bland annat att totalt 28 000 rör ska levereras till hamnen, men att båda parter ska godkänna om det behövs mer yta."
  • "Det nya förslaget delar in torget i tre delar – en lund, en öppen yta med ett orangeri, planteringar och den nuvarande fontänen Böljelek samt en festplats med torghandel."
  • "Föroreningarna är främst koncentrerade till fem mindre områden, så kallade ” hot spots ”, på den yta där det tidigare stod oljecisterner."
  • "– Här har vi bränt rishögar för att skapa yta med blottad jord dit vi ska kunna sprida fröna av den här blomman för att på så sätt få den att få fler plantor på den här platsen, säger Annika Lydänge, Länsstyrelsen."
  • "Om trädet får tillräckligt med fri yta har den plats för att växa till sig i prima form."
  • "Onödigt stor yta"
  • "Man bygger även ut för utökad yta för incheckning och säkerhetskontroll samt för taxfreebutik."
  • "– Det är klart att jag blir konfunderad när ett företag hyr yta av oss utan att göra rätt för sig."
  • "I Sverige odlas jordgubbar på cirka 2 500 hektar, en yta som motsvarar 3 500 fotbollsplaner."
  • "Byggnaden blir i två våningsplan med en total yta på 2.300 kvadratmeter."

Vad betyder yta inom kläder ?

det yttersta lagret på ett material

Möjliga synonymer till yta

Relaterat till yta

rymd

tillplattning

utsida

yttre väsen

vidd

Diskussion om ordet yta