rymma

rymmer
rymde
rymt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet rymma på svenska?

Presens: rymmer
Preteritum: rymde
Supinum: rymt

Rim på rymma

Ordet rymma har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom bildligt
ALLMÄNT
bildligt

Vad betyder rymma inom ALLMÄNT ?

göra sig fri från tvingande förhållanden genom att avlägsna sig, vanligen ur fångenskap

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till rymma (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till rymma (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till rymma (inom ALLMÄNT)

Ordet rymma inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till rymma (inom bildligt)

Relaterat till rymma (inom bildligt)

befrielse

döljande

flykt

hastighet

gensträvighet

splittring

utträde

försummelse

feghet

Diskussion om ordet rymma

rymd

rymden
rymder
rymderna
Substantiv [n]

Översättningar (inom bildligt)

rymd har del (inom bildligt)

Synonymer till rymd (inom bildligt)

Övrig relation till rymd (inom bildligt)

Hur böjs ordet rymd på svenska?

Obestämd singular: rymd
Bestämd singular: rymden
Obestämd plural: rymder
Bestämd plural: rymderna

Hur används ordet rymd

 • "Juryn har tagit hänsyn till bedömningskriterier som rofylldhet, artrikedom, rymd, skötsel och underhåll, samt egenskaper och insatser som gör parken attraktiv och tillgänglig för allmänheten, vid valet av nominerade bidrag."
 • "Skolturnén finansieras av Rymdstyrelsen och är ett led i myndighetens arbete för att främja intresset för naturvetenskap och rymd hos svenska skolungdomar."
 • "– Tanken är att skapa mer liv, luft och rymd i parken, säger kommunalrådet Sven-Erik Lindestam till Gävledala."
 • "Personerna förknippade miljön med bland annat rofylldhet, vildhet, rymd och artrikedom, något de mest fann i skog som var över 70 år och med träd över 16 meter som tillät ljusinsläpp, säger Dolling."
 • "– Visst saknar man någon form av känsla för rymd och så känner jag mig lite vinglig så här i början, men det funkar super med roboten."
 • "Dans och rymd"
 • "Det är ju väldigt bra med intresset för rymd och teknik och det är jättekul, men ibland har jag lite svårt att förstå ... jag fick göra min drömresa och det är jag jätteglad för men jag hade aldrig trott det skulle bli sådan uppmärksamhet."
 • "– Det är upplevelse av rymd och stora vidder."
 • "Rymdverksamheten ska bland annat bidra till att uppfylla mål vad gäller klimat och miljö, skaffa oss kunskap genom att observera jorden och uppmuntra till intresse för rymd, naturvetenskap och teknik hos unga."
 • "Sambandet mellan rymd och säkerhet"
 • "Uppskjutning i rymden av en rymdfarkost för vilken äganderätten har överförts från en fysisk eller juridisk person som är etablerad i en medlemsstat till en fysisk eller juridisk person som är etablerad i tredje land. eur-lex.europa.eu"

Rim på rymd

Ordet rymd har 2 betydelser

 • Inom måttenhet
 • Inom astronomi
måttenhet
astronomi

Vad betyder rymd inom måttenhet ?

den enorma (oändliga) del av universum som befinner sig utanför vår planets atmosfär

Översättningar (inom måttenhet)

Synonymer till rymd (inom måttenhet)

Möjliga synonymer till rymd (inom måttenhet)

Ordet rymd inom astronomi

Rymden (eller ibland världsrymden) är de relativt tomma områdena i universum som finns utanför himlakropparnas atmosfärer. https://sv.wikipedia.org/wiki/Rymden

Översättningar (inom astronomi)

rymd har del (inom astronomi)

Synonymer till rymd (inom astronomi)

Övrig relation till rymd (inom astronomi)

Möjliga synonymer till rymd (inom astronomi)

Relaterat till rymd (inom astronomi)

astronomi

Diskussion om ordet rymd