underlåta

underlåter
underlät
underlåtit
Verb

Översättningar

Synonymer till underlåta

Hur böjs ordet underlåta på svenska?

Presens: underlåter
Preteritum: underlät
Supinum: underlåtit

Hur används ordet underlåta

 • "Det handlar om allt från brutal behandling till att underlåta att avliva ett sjukt och kärt husdjur."
 • "” Inte heller hovrätten anser det vara styrkt att Ulf Spång avsiktligt lämnat oriktig uppgift i sin deklaration genom att underlåta att deklarera inkomst om 20 miljoner kronor enligt åklagarens påstående ”, skriver rätten."
 • "Åklagaren säger att man i vissa fall kan underlåta att väcka åtal."
 • "De skriver att det inte handlar om att misstänkliggöra poliser utan att ” en hög tilltro till polismän aldrig får bli ett skäl att underlåta en tuff granskning av deras ageranden. ”"
 • "– Man kan underlåta att döma till näringsförbud om det föreligger särskilda skäl, och det ansåg vi att det fanns i det här fallet, säger Göran Ingebrand till SVT."
 • "– Man kan underlåta näringsförbud om det föreligger särskilda skäl, och det faktum att han skött verksamheten vidare utan anmärkning i flera år efteråt var avgörande,"
 • "– Man kan underlåta att döma till näringsförbud om det föreligger särskilda skäl, och det ansåg vi att det fanns i det här fallet, sade Göran Ingebrand, lagman vid Östersunds tingsrätt, till SVT."
 • "– Man kan underlåta att döma till näringsförbud om det föreligger särskilda skäl, och det ansåg vi att det fanns i det här fallet, säger Göran Ingebrand till SVT."
 • "” Att underlåta att utreda elevers eventuella behov av särskilt stöd [ ... ] trots att eleverna fortfarande efter en längre tid befaras att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, är inte förenligt med skollagens bestämmelser ”, skriver Skolinspektionen och utfärdar ett föreläggande."
 • "– De får väl underlåta att göra något då."

Vad betyder underlåta inom generell ?

ej göra något man bör göra

Relaterat till underlåta

avskildhet

overksamhet

sysslolöshet

vårdslöshet

betalningsinställelse

försumlighet

ofullständighet

försummelse

slapphet

Diskussion om ordet underlåta

 • - 2009-09-13

  neglect