tveka

tvekan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet tveka

 • "Ingen ska tveka att ringa när man är i nöd, uppmanar Hummerdal."
 • "Utan att tveka ville föreningarna vara med och hjälpa till, bland annat fotbollsföreningen Lörby IF."
 • "Ronnebys kommunalråd tycker det är sent att tveka nu."
 • "Om jag skulle sätta mig in i hur jag själv skulle ha dömt skulle jag inte tveka en sekund, jag skulle ha dömt båda till livstids fängelse."
 • "” Skulle inte tveka en sekund ”"
 • "Men de tidigare så segervissa förespråkarna för Lund börjar nu att tveka."
 • "I sitt kravbrev till Skanska skriver landstingets fastighetschef Magnus Fransson att landstinget ” inte kommer att tveka att vidta rättsliga åtgärder för det fall Skanska motsätter sig att ersätta landstinget ”."
 • "I skrivelsen menar Landstinget att det inte kommer att tveka att föra Skanska inför rätta, men hoppas ändå på en förlikning vid ett möte i slutet av januari."
 • "Föreningen skriver själva på sin hemsida att Johan Sandmark inte haft en lätt uppgift då han ” klev rätt in i hetluften utan att tveka ”, vilket de menar att han ska ha en eloge för."
 • "Med 22 års hockeyerfarenhet i bagaget kan ingen tveka på att han tillför Karlskrona rutin."

Vad betyder tveka inom generell ?

vara oviss om något, hysa tvekan

Möjliga synonymer till tveka

Diskussion om ordet tveka

tveka

tvekar
tvekade
tvekat
Verb

Hur böjs ordet tveka på svenska?

Presens: tvekar
Preteritum: tvekade
Supinum: tvekat

Hur används ordet tveka

 • "Snapeee förbehåller sig i villkoren rätt att använda ens bilder, men tjänsten verkar snäll och välskött, jag skulle inte tveka att låta ett barn öppna konto här."
 • "Våren fortsätter, enligt danskarna, att tveka."
 • "Ingen ska tveka att ringa när man är i nöd, uppmanar Hummerdal."
 • "Utan att tveka ville föreningarna vara med och hjälpa till, bland annat fotbollsföreningen Lörby IF."
 • "Ronnebys kommunalråd tycker det är sent att tveka nu."
 • "Om jag skulle sätta mig in i hur jag själv skulle ha dömt skulle jag inte tveka en sekund, jag skulle ha dömt båda till livstids fängelse."
 • "” Skulle inte tveka en sekund ”"
 • "Men de tidigare så segervissa förespråkarna för Lund börjar nu att tveka."
 • "I sitt kravbrev till Skanska skriver landstingets fastighetschef Magnus Fransson att landstinget ” inte kommer att tveka att vidta rättsliga åtgärder för det fall Skanska motsätter sig att ersätta landstinget ”."
 • "I skrivelsen menar Landstinget att det inte kommer att tveka att föra Skanska inför rätta, men hoppas ändå på en förlikning vid ett möte i slutet av januari."
 • "Föreningen skriver själva på sin hemsida att Johan Sandmark inte haft en lätt uppgift då han ” klev rätt in i hetluften utan att tveka ”, vilket de menar att han ska ha en eloge för."
 • "Med 22 års hockeyerfarenhet i bagaget kan ingen tveka på att han tillför Karlskrona rutin."

Vad betyder tveka inom vardagligt ?

vara oviss om något, hysa tvekan

Relaterat till tveka

fruktan

ovillighet

sysslolöshet

betänklighet

obeslutsamhet

tvivel

slapphet

svaghet

vankelmod

svängning

ovisshet

sammanblandning

klentrogenhet

Diskussion om ordet tveka