avstyrka

avstyrker
avstyrkte
avstyrkt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet avstyrka på svenska?

Presens: avstyrker
Preteritum: avstyrkte
Supinum: avstyrkt

Hur används ordet avstyrka

  • "– Vi i Samstyret har diskuterat detta fram och tillbaka och har bestämt att avstyrka det nu i och med att försvaret inte fått den uppdatering de vill ha."
  • "KARLSKRONA | Medlemspubens läge var det som fick en enig socialnämnd i Karlskrona att avstyrka Karlskrona Hockeyklubbs ansökan att servera alkohol i en föreningsdriven pub i Telenor Arena Karlskrona."
  • "Socialdemokratiska oppositionsrådet Sebastian Karlberg tror inte att regionen kommer lyckas bättre med koka kyl-metoden än andra gjort och tycker att smaklökarna ska användas till att avstyrka nyordningen när frågan väntas komma till regionfullmäktige i juni."
  • "Därför ” kan vi varken till- eller avstyrka ansvarsfrihet för den verkställande direktören Lars Nyberg för räkenskapsåret ”, fortsätter revisorerna."
  • "Huset skall enligt planerna bli tre till fyra våningar högt och ca 200 meter långt vilket också har fått stadsbyggnadskontoret att avstyrka begäran om planläggning med hänvisning till att det skulle göra för stor inverkan i stadsbilden."
  • "Frågan om den rättigheten ska skrivas in i skollagen ska upp till debatt och bordläggning i riksdagen den sjunde och åttonde april, men inte heller den här gången ser det ut att gå vägen, utskottets förslag är att avstyrka motionerna."
  • "I sitt remissyttrande till näringsdepartementet skriver en enig kommunstyrelse att den ” vill avstyrka naturgasledningen och framhålla att man i stället för naturgas hellre ser en satsning på långsiktigt hållbara energikällor ”, även om det inte är det som ska prövas i Lagen om kontinentalsockeln, som är den lag som styr remissbehandlingen och regeringens kommande beslut."
  • "– Alla vi som sitter i revisionen ser allvarligt på den ekonomiska situationen, vi är enade om det här ( att avstyrka ansvarsfrihet )."
  • "Kommunstyrelsen i Östersund kommer att avstyrka Trafikverkets förslag om sänkt hastighet på E14 genom länet."
  • "– Det viktigaste är att avstyrka detta för att säkra Vätterns vatten, inte bara för oss nu utan också för kommande generationer, sa Mona Forsberg ( S ), kommunalråd, enligt"

Diskussion om ordet avstyrka