beordra

beordrar
beordrade
beordrat
Verb

Översättningar

Synonymer till beordra

Övrig relation till beordra

Hur böjs ordet beordra på svenska?

Presens: beordrar
Preteritum: beordrade
Supinum: beordrat

Hur används ordet beordra

 • "Jag gjorde som jag beordrades"
 • "Enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skulle ett beslut om kejsarsnitt i detta läget varit korrekt men istället bestämmer sig läkaren för att beordra infusion i fostervattnet, en metod som inte är allmänt vedertagen."
 • "Landstinget har också beslutat att ge sjuksköterskor på jourcentralerna möjlighet att beordra prover och EKG innan patienter träffar läkare."
 • "Det jag fasar för är att behöva beordra in personal som är lediga, det vill vi helst undvika."
 • "Företaget har enligt avtal möjlighet att beordra övertid och det har också gjorts i vissa fall, något som inte höjt stämningen på golvet."
 • "Polisen svarade med att dra sina egna tjänstepistoler och beordra mannen ner på golvet."
 • "Paraden tvingades stanna och polis på plats försökte lösa situationen genom att beordra nazisterna att flytta på sig till en trottoar."
 • "Följden blev stökig stämning och polis på plats var tvungen att beordra folksamlingen att flytta på sig till trottoaren."
 • "När inringaren, under samtal till polisen, tappade kontakten med den andra bilen, kunde polisen via en registerslagning alltså hitta förarens adress och beordra dit en patrull."
 • "Vi kan beordra in andra resurser, och få mer verktyg."
 • "På måndagsmorgonen hade regionen ännu inte börjat använda det krislägesavtal som finns klart och som ger regionen möjlighet att beordra vårdpersonal att jobba ytterligare timmar, enligt uppgift från regionstyrelsens ordförande Ulf Berg ( M )."
 • "Enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skulle ett beslut om kejsarsnitt i detta läget varit korrekt men istället bestämmer sig läkaren för att beordra infusion i fostervattnet, en metod som inte är allmänt vedertagen."
 • "Landstinget har också beslutat att ge sjuksköterskor på jourcentralerna möjlighet att beordra prover och EKG innan patienter träffar läkare."
 • "Det jag fasar för är att behöva beordra in personal som är lediga, det vill vi helst undvika."
 • "Företaget har enligt avtal möjlighet att beordra övertid och det har också gjorts i vissa fall, något som inte höjt stämningen på golvet."
 • "Polisen svarade med att dra sina egna tjänstepistoler och beordra mannen ner på golvet."
 • "Paraden tvingades stanna och polis på plats försökte lösa situationen genom att beordra nazisterna att flytta på sig till en trottoar."
 • "Följden blev stökig stämning och polis på plats var tvungen att beordra folksamlingen att flytta på sig till trottoaren."
 • "När inringaren, under samtal till polisen, tappade kontakten med den andra bilen, kunde polisen via en registerslagning alltså hitta förarens adress och beordra dit en patrull."
 • "Vi kan beordra in andra resurser, och få mer verktyg."
 • "På måndagsmorgonen hade regionen ännu inte börjat använda det krislägesavtal som finns klart och som ger regionen möjlighet att beordra vårdpersonal att jobba ytterligare timmar, enligt uppgift från regionstyrelsens ordförande Ulf Berg ( M )."
 • "Översten beordrade sina männar att öppna eld"
 • "Polismännen hade blivit beordrade att patrullera vägar"

Ordet beordra har 4 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom bildligt
 • Inom fordon
 • Inom generell
zoologi
bildligt
fordon
generell

Vad betyder beordra inom zoologi ?

påbjuda; ge en (direkt) order eller uppmaning (att göra något) och förvänta sig lydnad

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till beordra (inom zoologi)

Möjliga synonymer till beordra (inom zoologi)

Ordet beordra inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till beordra (inom bildligt)

Möjliga synonymer till beordra (inom bildligt)

Relaterat till beordra (inom bildligt)

befallning

Ordet beordra inom fordon

föreskriva, ge förhållningsorder åt

Översättningar (inom fordon)

Övrig relation till beordra (inom fordon)

Möjliga synonymer till beordra (inom fordon)

Ordet beordra inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till beordra (inom generell)

Möjliga synonymer till beordra (inom generell)

Möjliga synonymer till beordra (inom generell)

Diskussion om ordet beordra