befordra

befordrar
befordrade
befordrat
Verb

Synonymer till befordra

Hur böjs ordet befordra på svenska?

Presens: befordrar
Preteritum: befordrade
Supinum: befordrat

Hur används ordet befordra

  • "Han befordrades till överstes rang"
  • "Att befordra varorna per tåg skulle ha blivit mycket dyrt"
  • "Gratulerar, jag hörde att du har blivit befordrad till fördelningschef."
  • "Säljaren har plikt att befordra varorna till köparen"
  • "De befordrade sina produkter till Savannah."
  • "befordra matsmältningen"

Ordet befordra har 3 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
matematik
generell
vardagligt

Ordet befordra inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till befordra (inom matematik)

Möjliga synonymer till befordra (inom matematik)

Ordet befordra inom generell

vardagligt

transportera med vagn

främja

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till befordra (inom generell)

Möjliga synonymer till befordra (inom generell)

Ordet befordra inom vardagligt

handel

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till befordra (inom vardagligt)

Diskussion om ordet befordra