befrämja

befrämjer
befrämjade
befrämjat
Verb

Översättningar

Synonymer till befrämja

Hur böjs ordet befrämja på svenska?

Presens: befrämjer
Preteritum: befrämjade
Supinum: befrämjat

Hur används ordet befrämja

 • "SVT har sökt Trafikverkets generaldirektör och nuvarande trafiksäkerhetsdirektör för att höra hur de ser på Tingvalls kritik om att det inte är förenligt med nollvisionen att ta bort en trafiklösning som visat sig befrämja trafiksäkerheten."
 • "Årets kvinnliga uppfinnare är instiftat av Margareta Andersons Fond med ändamålet att särskilt uppmärksamma och befrämja uppfinningar gjorda av kvinnor."
 • "Om ett land har regler som ska befrämja folkhälsan ska det inte bli ett skäl för företagen att vända sig till specialdomstolar."
 • "- Vi måste befrämja rörlighet och flexibilitet."
 • "Han vill att det ska bildas en internationell fond för att befrämja demokrati på Kuba efter att landets president Fidel Castro är borta."
 • "Ranstorp och Nicander anser också att Lundaforskarna med sitt argument att rapporten skulle befrämja islamofobi ” visar sin egentliga åsiktsagenda ”, där ” ” fel ” objektiva kunskaper ses som farliga och därmed ska bekämpas."
 • "När bibliotekarierna fråntas ansvaret för inköp av böcker försvåras ett av deras viktigaste uppdrag att befrämja läsning av kvalitetslitteratur."
 • "Där tydliggörs att alla ska kunna uttala sig om missförhållanden utan att känna sig rädda för repressalier, men enligt överläkare Jarl Ehrenberg kommer det här definitivt inte att befrämja diskussionsklimatet."
 • "Där ingår till exempel frihet och att befrämja en fredlig, demokratisk och jämlik utveckling, som ett förlängt militärt handelsavtal med Saudiarabien inte går ihop med, säger Sten Widmalm."
 • "” Detta historiska diplomatiska genombrott kommer att befrämja fred i Mellanöstern och är ett bevis över den djärva diplomatin och visionen hos de tre ledarna samt modet hos Förenade arabemiraten och Israel när de banar ny väg för fred och tillgängliggör den stora potential som finns i regionen ”, fortsätter uttalandet."

Vad betyder befrämja inom sport ?

verka för en gynnsam utveckling av någon aktivitet

Relaterat till befrämja

arbetslust

nytta

medverkan

hjälp

sammanslutning

samverkan

Diskussion om ordet befrämja

 • - 2010-11-26

  Det ska väl ändå stå befrämjar och inte befrämjer?