samverka

samverkar
samverkade
samverkat
Verb

Synonymer till samverka

Hur böjs ordet samverka på svenska?

Presens: samverkar
Preteritum: samverkade
Supinum: samverkat

Hur används ordet samverka

 • "För några år sedan gav de nordiska regeringarna förre norske utrikesministern Thorvald Stoltenberg uppdraget att ta fram en rapport om hur det går att samverka bredare och djupare."
 • "Vi vill samverka med näringsliv och akademi för att fokusera våra gemensamma insatser där de gör mest nytta för Sverige."
 • "– Vi har kommit fram till att man bör samverka mer över förvaltningsgränserna, jobba mer samordnat."
 • "För några år sedan gav de nordiska regeringarna förre norske utrikesministern Thorvald Stoltenberg uppdraget att ta fram en rapport om hur det går att samverka bredare och djupare."
 • "Vi vill samverka med näringsliv och akademi för att fokusera våra gemensamma insatser där de gör mest nytta för Sverige."
 • "Hon får utmärkelsen med motiveringen : För att med outsinlig energi och stor förmåga omvandla problem till möjligheter, under många år ha bidragit till Handelshögskolans utveckling genom att bygga en nationellt levande forskningsmiljö, samverka över gränser och ta engagerat ansvar för internt arbete."
 • "– Vi har kommit fram till att man bör samverka mer över förvaltningsgränserna, jobba mer samordnat."
 • "– Vi har kommit fram till att man bör samverka mer över förvaltningsgränserna, jobba mer samordnat."
 • "Utsikterna att tvingas samverka med Sverigedemokraterna lockar inte."
 • "Hon får utmärkelsen med motiveringen : För att med outsinlig energi och stor förmåga omvandla problem till möjligheter, under många år ha bidragit till Handelshögskolans utveckling genom att bygga en nationellt levande forskningsmiljö, samverka över gränser och ta engagerat ansvar för internt arbete."
 • "För att fortsätta samverka med Natostyrkor på en hög nivå krävs dock samövningar."
 • "– Vi har kommit fram till att man bör samverka mer över förvaltningsgränserna, jobba mer samordnat."
 • "– Vi är ett sakfrågeparti, och vi hade aldrig bundit upp oss för att samverka med något parti."
 • "– Mindre kommuner kanske inte klarar av detsamma som större, flera mindre kommuner kan kanske samverka kring exempelvis en visselblåsarfunktion, säger Cecilia Berglin."
 • "Utsikterna att tvingas samverka med Sverigedemokraterna lockar inte."
 • "För att fortsätta samverka med Natostyrkor på en hög nivå krävs dock samövningar."
 • "– Vi är ett sakfrågeparti, och vi hade aldrig bundit upp oss för att samverka med något parti."
 • "Länsmuseets Samarbetsråd har tagit fram strategier och en kommunikationsplan för hur landets länsmuseer ska samverka tillsammans och tanken är att de ska enas som Sveriges största museum – något som även kommer gynna Blekinge."
 • "Men när frågan dök upp i mark- och miljödomstolen beslutades att försvaret och vindkraftsanläggningen skulle kunna samverka."
 • "– Socialtjänst, skola, vård och andra aktörer måste samverka för att upptäcka barn som har det trassligt hemma, och ge dem stöd."
 • "– Polen är ett otroligt rikt kulturland, och självklart är det intressant för oss att samverka med en betydande institution som Nationalmuseum, säger Marcus Sandekjer."
 • "– Här måste kommun, polis och allmänhet samverka bättre, säger Roger Fredriksson."
 • "Skolan måste ta ett större ansvar främst genom att kraftfullt förstärka Elevhälsan som också ska samverka och samarbeta med andra aktörer, som primärvård, mödravård, öppen förskola och socialtjänsten, det som brukar kallas för familjecentraler."
 • "Kontrollerna ingår i militärpolisernas utbildning och är också ett tillfälle för polisen och militären att samverka."
 • "Det är ju genom att förstå varandra och samverka som vi kommer längst, säger Marcus Sandekjer."
 • "Är det så att vi har en folkhögskola och en gymnasieskola som har internat som verksamhetsidé och som ligger precis jämte varandra så kanske det är läge att samverka, säger landstingsrådet Kalle Sandström ( S )."
 • "Men däremot behöver vi samverka mer mellan kommuner, säger hon."

Vad betyder samverka inom generell ?

tillsammans försöka uppnå ett gemensamt mål

Möjliga synonymer till samverka

Relaterat till samverka

hjälp

enighet

samtycke

förening

sammanslutning

samverkan

endräkt

Diskussion om ordet samverka