överenskomma

överenskommer

överenskom

överenskommit

överenskom

Verb
  • Engelska
  • agree [ ALLMÄNT ]