överenskomma

överenskommer
överenskom
överenskommit
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till överenskomma

Hur böjs ordet överenskomma på svenska?

Presens: överenskommer
Preteritum: överenskom
Supinum: överenskommit

Relaterat till överenskomma

avtal

medling

kompromiss

samtal

enighet

samstämmighet

samtycke

sammanslutning

fredsslut

samverkan

endräkt