sammanjämka

Verb

Hur används ordet sammanjämka

  • "Då kan man kan säkert sammanjämka en hel del av intressena."
  • "– Det är kyrkoherdens ansvar att sammanjämka stridiga viljor, men han har istället tagit ställning för den ena sidan och inte alls försökt jämka, säger stiftsjurist Anders Ploman till TT."

Diskussion om ordet sammanjämka