tillmötesgå

tillmötesgår
tillmötesgick
tillmötesgått
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet tillmötesgå på svenska?

Presens: tillmötesgår
Preteritum: tillmötesgick
Supinum: tillmötesgått

Hur används ordet tillmötesgå

 • "Ingenting tyder på att premiärminister Recep Tayyip Erdogan kommer att tillmötesgå demonstranterna, varav vissa kräver hans avgång."
 • "Ingenting tyder på att premiärminister Recep Tayyip Erdogan kommer att tillmötesgå demonstranterna, varav vissa kräver hans avgång."
 • "Vi vill tillmötesgå grannarna lite, säger Lena Willman."
 • "Och vi tänkte att vi skulle tillmötesgå det, säger Per-Ola Mattsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Karlshamn"
 • "– Man kan inte lämna en familj på det här sättet innan vi har kommit till en överenskommelse om att tillmötesgå en offentlig ursäkt."
 • "I ett pressmeddelande skriver Svenska Fotbollförbundet att föreningarna uttryckt önskningar om att skjuta upp matcherna, för att inte riskera att bidra till ökad smittspridning, och att man nu väljer att tillmötesgå de önskemålen."
 • "– Det är alltid olyckligt när det sker förändringar nära inpå säsongen, men vi har valt att tillmötesgå Phil i hans önskan att lämna, säger klubbchef Per Rosenqvist."
 • "Men de här förslagen säger Jan Björkman att han inte kan tillmötesgå."
 • "– Vi har i vår tillståndsprövning försökt tillmötesgå pastoratets önskemål om ett nytt modernt kyrkorum utan att det ska få för stor påverkan på de kulturhistoriska värdena, säger Anna-Karin Skiöld, bebyggelseantikvarie på Länsstyrelsen som tillsammans med sin kollega Helena Rosenberg har varit den som handlagt ärendet."
 • "För att tillmötesgå önskemål om heltidstjänster kan det i vissa fall bli aktuellt för anställda att utföra vissa arbetsuppgifter inom andra förvaltningar än den ” egna ”."
 • "Men nu hoppas kommunen att en anpassning av planerna ska vara tillräckligt för att tillmötesgå kritikerna och att ett nytt bygglov ska bli klart i höst."
 • "– Nu får vi titta på dessa fall och om det visar sig att de inte kan tillmötesgå kraven så får man vidta åtgärder, säger Ulrika Lundqvist"

Möjliga synonymer till tillmötesgå

Relaterat till tillmötesgå

kompromiss

tillåtelse

enighet

samtycke

förfarande

belåtenhet

fredsslut

mildhet

välvilja

endräkt

villighet

lydnad

Diskussion om ordet tillmötesgå