bifalla

bifaller
biföll
bifallit
Verb

Synonymer till bifalla

Hur böjs ordet bifalla på svenska?

Presens: bifaller
Preteritum: biföll
Supinum: bifallit

Hur används ordet bifalla

 • "Skulle migrationsfallet bifalla denna ansökan får Ayad Raheem inte skickas till Irak."
 • "KD, SD och M sa nej då de vill bifalla förslaget."
 • "– Vi har kommit fram till den gemensamma ståndpunkten att vi inte kan bifalla ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande för förra året, skriver oppositionsrådet Sören Görgård ( C ) i ett pressmeddelande."
 • "– Alliansen ville bifalla rivningslovet, men de Rödgröna och Sverigedemokraterna gick samman och beslutade att säga nej till rivningslovet, säger Roland Nilsson ( M ), som är nämndens ordförande."
 • "Under måndagen beslutade länsförbundsstyrelsen för Moderaterna i Halland att bifalla föreningen i Laholms begäran om att utesluta partimedlemmarna Mikael Kahlin ( M ) och Karl-Fredrik Klinker ( M )."
 • "På tisdagen beslöt kommunfullmäktige att bifalla en motion från Freddy Jensen ( V ) om att öka kunskapen om homo-, bi- och transpersoner i kommunen."
 • "- Vi har kommit fram till att det kan finnas en möjlighet att rekonstruktionen kommer att lyckas och i ett sådant läge ska man bifalla ansökan om företagsrekonstruktion så som vi har tolkat lagstiftningen."
 • "I dagsläget är detta ett absolut hinder mot att bifalla Olssons begäran om omvandling, slår tingsrätten fast."
 • "Domstolen beslutade omedelbart att bifalla begäran."
 • "Det finns mycket goda förutsättningar att bifalla det."
 • "Skulle migrationsfallet bifalla denna ansökan får Ayad Raheem inte skickas till Irak."
 • "KD, SD och M sa nej då de vill bifalla förslaget."
 • "– Vi har kommit fram till den gemensamma ståndpunkten att vi inte kan bifalla ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande för förra året, skriver oppositionsrådet Sören Görgård ( C ) i ett pressmeddelande."
 • "– Alliansen ville bifalla rivningslovet, men de Rödgröna och Sverigedemokraterna gick samman och beslutade att säga nej till rivningslovet, säger Roland Nilsson ( M ), som är nämndens ordförande."
 • "Under måndagen beslutade länsförbundsstyrelsen för Moderaterna i Halland att bifalla föreningen i Laholms begäran om att utesluta partimedlemmarna Mikael Kahlin ( M ) och Karl-Fredrik Klinker ( M )."
 • "På tisdagen beslöt kommunfullmäktige att bifalla en motion från Freddy Jensen ( V ) om att öka kunskapen om homo-, bi- och transpersoner i kommunen."
 • "- Vi har kommit fram till att det kan finnas en möjlighet att rekonstruktionen kommer att lyckas och i ett sådant läge ska man bifalla ansökan om företagsrekonstruktion så som vi har tolkat lagstiftningen."
 • "I dagsläget är detta ett absolut hinder mot att bifalla Olssons begäran om omvandling, slår tingsrätten fast."
 • "Domstolen beslutade omedelbart att bifalla begäran."
 • "Det finns mycket goda förutsättningar att bifalla det."

Vad betyder bifalla inom vardagligt ?

besluta om formellt godkännande

Relaterat till bifalla

avtal

tillåtelse

övertygelse

enighet

samstämmighet

samtycke

bifall

vilja

endräkt

villighet

Diskussion om ordet bifalla

 • Jens H - 2011-10-16

  sustain (inom juridiken)