certifiera

certifierar
certifierade
certifierat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till certifiera

Hur böjs ordet certifiera på svenska?

Presens: certifierar
Preteritum: certifierade
Supinum: certifierat

Hur används ordet certifiera

 • "Men Peter Bowin tycker att hbtq-frågor är så pass viktiga att man i alla fall bör certifiera delar av kommunens verksamheter."
 • "Att certifiera 25 anställda kostar ungefär 100.000 kronor, men skulle man certifiera Ronnebys samtliga anställda skulle det kosta närmare tio miljoner kronor."
 • "Att certifiera 25 anställda kostar ungefär 100.000 kronor, men skulle man certifiera Ronnebys samtliga anställda skulle det kosta närmare tio miljoner kronor."
 • "– För att få ner kostnaderna så behöver vi inte certifiera den politiska och förvaltningsledningen genom RFSL, utan bara höja kunskaperna om rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter, säger Jenny Andersson."
 • "Utifrån råden kan skolorna certifiera sig, det vill säga bevisa att kvaliteten är hög."
 • "Ingen skola i Gävleborg eller Dalarna uppfyller de nya riktlinjerna om att certifiera skolmaten det vill säga bevisa att kvaliten är hög."
 • "Att certifiera 50 personer kostar 250 000 kronor."
 • "Att certifiera 50 personer kostar 250 000 kronor."
 • "– Certifieringen är ganska dyr och man måste inte alltid certifiera ett arbete för att det ska bli bra, säger Mikael Löthstam ( S ), kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall som är en av kommunerna som inte anser sig behöva köpa tjänsten."
 • "Det finns ingen lag som skyddar nyckelbiotoper utan markägare kan istället certifiera sin skogsmark."

Ordet certifiera har 2 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom ekonomi
utbildning
ekonomi

Vad betyder certifiera inom utbildning ?

förse med certifikat; intyga, attestera

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till certifiera (inom utbildning)

Möjliga synonymer till certifiera (inom utbildning)

Ordet certifiera inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till certifiera (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till certifiera (inom ekonomi)

Diskussion om ordet certifiera