ratificera

ratificerar
ratificerade
ratificerat
Verb

Översättningar

Synonymer till ratificera

Hur böjs ordet ratificera på svenska?

Presens: ratificerar
Preteritum: ratificerade
Supinum: ratificerat

Hur används ordet ratificera

 • "Nästa steg är att de 25 länderna ska ratificera pakten, i de flesta fall i de nationella parlamenten."
 • "Han tvivlar inte på att tillräckligt många länder förr eller senare kommer att ratificera avtalet."
 • "EU:s medlemsländer har enats om att ratificera klimatavtalet från Paris."
 • "Miljöministrarna ger enhälligt sitt stöd till att ratificera Paris-avtalet ”, skriver Ségolène Royal."
 • "Miljöministrarna ger enhälligt sitt stöd till att ratificera Paris-avtalet! ”"
 • "USA har under president Barack Obama varit drivande i att få till Parisavtalet, och var ett av de länder som var först med att ratificera det."
 • "Nu sällar sig även Nederländerna och Bulgarien till dem som vägrar att ratificera avtalet."
 • "Regeringen har ju visserligen lagt fram en proposition till riksdagen om att Sverige ska ratificera konventionen om klusterammunition."
 • "Freds- och utvecklingsorganisationer har länge pressat Sverige att ratificera konventionen."
 • "Att ratificera konventionen skulle kunna vara ett steg framåt för de här barnen att få mer hjälp, säger Carlson."
 • "Nästa steg är att de 25 länderna ska ratificera pakten, i de flesta fall i de nationella parlamenten."
 • "Han tvivlar inte på att tillräckligt många länder förr eller senare kommer att ratificera avtalet."
 • "EU:s medlemsländer har enats om att ratificera klimatavtalet från Paris."
 • "Miljöministrarna ger enhälligt sitt stöd till att ratificera Paris-avtalet ”, skriver Ségolène Royal."
 • "Miljöministrarna ger enhälligt sitt stöd till att ratificera Paris-avtalet! ”"
 • "USA har under president Barack Obama varit drivande i att få till Parisavtalet, och var ett av de länder som var först med att ratificera det."
 • "Nu sällar sig även Nederländerna och Bulgarien till dem som vägrar att ratificera avtalet."
 • "Regeringen har ju visserligen lagt fram en proposition till riksdagen om att Sverige ska ratificera konventionen om klusterammunition."
 • "Freds- och utvecklingsorganisationer har länge pressat Sverige att ratificera konventionen."
 • "Att ratificera konventionen skulle kunna vara ett steg framåt för de här barnen att få mer hjälp, säger Carlson."

Vad betyder ratificera inom vardagligt ?

binda sig till en (internationell) överenskommelse (genom att skriva under avtalet)

Diskussion om ordet ratificera