vidhålla

vidhåller
vidhöll
vidhållit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet vidhålla på svenska?

Presens: vidhåller
Preteritum: vidhöll
Supinum: vidhållit

Vad betyder vidhålla inom vardagligt ?

stå fast vid, bevara

Översättningar

Synonymer till vidhålla

Möjliga synonymer till vidhålla