undanhålla

undanhåller
undanhöll
undanhållit
Verb

Översättningar

Synonymer till undanhålla

Hur böjs ordet undanhålla på svenska?

Presens: undanhåller
Preteritum: undanhöll
Supinum: undanhållit

Hur används ordet undanhålla

  • "– Jag vill inte påstå att jag ljugit för dig, ni var på rätt spår, men jag valde då att medvetet undanhålla en del av sanningen."
  • "Det känns som att kommunen internt försökt undanhålla sanningen."
  • "– Jag kan ju lagstiftningen lika bra som du, så jag vet att man inte kan undanhålla sådant här i längden, säger han."
  • "SVT Nyheter Blekinge har tagit del av uppgifter som gör gällande att reparationer utförts av obehörig personal under flera års tid, och att delar av klubbledningen medvetet försökt undanhålla detta i planens loggböcker."
  • "– Det finns ingen som helst anledning att undanhålla det och det har jag också varit tydlig med."
  • "Enligt åklagaren har mannen genom fiffel med moms och intäkter i deklarationen försökt undanhålla skatt på över 2 miljoner kronor och åtalas därför för grovt skattebrott, ett brott som oftast ger fängelse vid fällande dom."
  • "Alla fyra personer döms för grovt vapenbrott och två av dem döms också för grov penningtvätt, eftersom de har flyttat hundratusentals kronor till olika konton för att försöka undanhålla att en del av pengarna kommit från brottslig verksamhet."
  • "Nämnden har även utan lagstöd under en period begränsat Sofies informationsfrihet, genom att ge i uppdrag till HVB-hemmet att undanhålla hennes post."
  • "Snarare handlar det om att undanhålla vinster utomlands från amerikansk beskattning, skriver Financial Times i en kommentar."
  • "Granskningen visade även att Swedbanks högsta ledning vilselett amerikanska utredare genom att undanhålla information om bankens kopplingar till advokatbyrån Mossack Fonseca."

Vad betyder undanhålla inom militärväsen ?

se till att en viss mängd information inte når en viss person, organisation eller liknande, i synnerhet genom att avstå från att förmedla informationen, vanligen när informationen i någon mening ''borde'' förmedlas

Relaterat till undanhålla

besittningstagande

förbud

döljande

kvarhållande

otillräcklighet

frånvaro

Diskussion om ordet undanhålla