misslyckas

misslyckas
misslyckades
misslyckats
Verb

Översättningar

Synonymer till misslyckas

Hur böjs ordet misslyckas på svenska?

Presens: misslyckas
Preteritum: misslyckades
Supinum: misslyckats

Hur används ordet misslyckas

 • "Blekingenytt berättade häromdagen att Folkpartiet inte kunde ställa sig bakom förslaget eftersom det kan leda till att anställda som misslyckas med att fimpa kan riskera att förlora jobbet."
 • "Skulle Krif misslyckas med att avgöra matchserien ikväll kommer en ny möjlighet redan i morgon."
 • "Statsvetaren : ” Partiet kommer misslyckas ”"
 • "Men den planen ser ut att misslyckas, då tendensen sedan september visar på en minskning i Karlskrona med nästan 90 personer, skriver"
 • "Skulle dock Karlskrona kommun, i strid med gällande lagstiftning, fortsätta att vägra betala elevbidrag för asylsökande då tvingas vi att hitta annan finansiering för dessa ungdomar ( och om de misslyckas inte längre kunna erbjuda dem utbildning ) ”, skriver Mattias Liedholm i anmälan till JO."
 • "” Den är helt omöjlig att cykla på, men ibland misslyckas man och då går det ”"
 • "BLEKINGE | Hälften av de tillfrågade eleverna i Blekinge är rädda för att misslyckas i skolan."
 • "Varannan elev rädd för att misslyckas"
 • "Varannan elev oroar sig för att misslyckas i skolan."
 • "– Enligt den senaste rapporten om kvalitets- och kostnadsjämförelser inom skolan misslyckas vi med att ge våra barn det stöd som behövs för att de ska gå ut grundskolan med godkända betyg och en nyfikenhet inför fortsatta studier."

Ordet misslyckas har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder misslyckas inom generell ?

inte lyckas med att vara eller utföra något

Översättningar (inom generell)

Synonymer till misslyckas (inom generell)

Möjliga synonymer till misslyckas (inom generell)

Ordet misslyckas inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till misslyckas (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till misslyckas (inom vardagligt)

Relaterat till misslyckas (inom vardagligt)

möjlighet

omogenhet

hopplöshet

olycka

lidande

misslyckande

underlägsenhet

nackdel

oförstånd

ofullkomlighet

oförmåga

ojämnhet

otillräcklighet

tillkortakommande

oriktighet

gagnlöshet

förlust

olämplighet

omöjlighet

Diskussion om ordet misslyckas