förtryta

förtryter
förtröt
förtrutit
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet förtryta på svenska?

Presens: förtryter
Preteritum: förtröt
Supinum: förtrutit

Vad betyder förtryta inom medicin ?

väcka förtrytelse, vrede eller missnöje; göra förargad

Möjliga synonymer till förtryta

Relaterat till förtryta

hat

lidande

obehag

ovilja

missbelåtenhet

Diskussion om ordet förtryta