harma

harmar
harmade
harmat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet harma på svenska?

Presens: harmar
Preteritum: harmade
Supinum: harmat

Vad betyder harma inom medicin ?

skada någon; utsätta någon för fysisk eller psykisk skada

Möjliga synonymer till harma

Relaterat till harma

obehag

lidande

ovilja

missbelåtenhet

tungsinthet

Diskussion om ordet harma