beklaga

beklagar
beklagade
beklagat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet beklaga på svenska?

Presens: beklagar
Preteritum: beklagade
Supinum: beklagat

Hur används ordet beklaga

  • "Jag kan bara beklaga att Gustav inte vill fortsätta."
  • "Mot bakgrund av vad som nu framkommit kan jag konstatera att vi brustit i vår tillämpning av de fastställda riktlinjerna, vilket jag just nu inte kan annat än beklaga, skriver Per Jonsson, chef för drift- och serviceförvaltningen."
  • "Sen att det blev som det blev under resans gång är bara att beklaga, säger Jan Hansson."
  • "– Att det riktas kritik mot att någon ställer sig till medlemmarna förfogande kan jag inget annat än beklaga."
  • "Vi kan bara beklaga att vi nu tvingas hålla stängt, säger Markus Rask."
  • "– Det är bara att beklaga att det tagit alldeles för lång tid."
  • "– Det är bara att beklaga och det är en oansvarig inställning."
  • "Det hela beror på slarv och jag kan inte annat än att beklaga."
  • "– Jag kan bara beklaga att vi inte kunde agera efter det här senaste larmet, säger hon Men sådana här insatser är personalkrävande och vi måste prioritera bland våra ärenden."
  • "– Det är bara att beklaga och det är en oansvarig inställning."

Rim på beklaga

Diskussion om ordet beklaga