repine

repine
repined
repined
Verb

Översättningar

Svenska

Vad betyder repine inom vardagligt ?

express discontent

Möjliga synonymer till repine

Diskussion om ordet repine