keen

keener
keenest
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet keen

  • "keen winds"
  • "a keen blade"

Ordet keen har 6 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom meteorologi
  • Inom bildligt
  • Inom polisväsende
  • Inom skogsbruk
  • Inom vardagligt
vardagligt
meteorologi
bildligt
polisväsende
skogsbruk
vardagligt

Vanlig betydelse av ordet keen inom meteorologi

om köld, blåst

Översättningar

Svenska

Synonymer till keen

Möjliga synonymer till keen

Vanlig betydelse av ordet keen inom bildligt

A keen intelligence

Översättningar

Svenska

Synonymer till keen

Möjliga synonymer till keen

Mindre vanlig betydelse av ordet keen inom polisväsende

Översättningar

Svenska

Synonymer till keen

Möjliga synonymer till keen

Mindre vanlig betydelse av ordet keen inom skogsbruk

having a sharp cutting edge or point

Översättningar

Synonymer till keen

Möjliga synonymer till keen

Ovanlig betydelse av ordet keen inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till keen

Möjliga synonymer till keen

keen

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder keen inom musik ?

(Irish) a funeral lament sung with loud wailing

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till keen

keen

keen
keened
keened
Verb

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska

Synonymer till keen

Möjliga synonymer till keen