keen

keener
keenest
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet keen

  • "keen winds"
  • "a keen blade"

Ordet keen har 6 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom meteorologi
  • Inom bildligt
  • Inom polisväsende
  • Inom skogsbruk
  • Inom vardagligt
vardagligt
meteorologi
bildligt
polisväsende
skogsbruk
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet keen inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till keen (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet keen inom meteorologi

om köld, blåst

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till keen (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till keen (inom meteorologi)

Vanlig betydelse av ordet keen inom bildligt

A keen intelligence

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till keen (inom bildligt)

Möjliga synonymer till keen (inom bildligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet keen inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Svenska

Synonymer till keen (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till keen (inom polisväsende)

Mindre vanlig betydelse av ordet keen inom skogsbruk

having a sharp cutting edge or point

Översättningar (inom skogsbruk)

Synonymer till keen (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till keen (inom skogsbruk)

Ovanlig betydelse av ordet keen inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till keen (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till keen (inom vardagligt)

Diskussion om ordet keen

keen

keen
keened
keened
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till keen (inom vardagligt)

Diskussion om ordet keen

keen

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder keen inom musik ?

(Irish) a funeral lament sung with loud wailing

Möjliga synonymer till keen

Diskussion om ordet keen