stab

stab
stabbed
stabbed
Verb

Översättningar

Ordet stab har 4 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom medicin
  • Inom vardagligt
mat
generell
medicin
vardagligt

Ordet stab inom generell

Synonymer till stab

Ordet stab inom medicin

stab or pierce

Synonymer till stab

Ordet stab inom vardagligt

Synonymer till stab

Möjliga synonymer till stab

stabbing

stabbings
Substantiv

Översättningar

Översättningar

stabbing

Adjektiv

Hur används ordet stabbing

  • "wounding and false charges of disloyalty"
  • "a stabbing remark"

Ordet stabbing har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom skogsbruk
generell
skogsbruk

Vad betyder stabbing inom generell ?

causing physical or especially psychological injury

Synonymer till stabbing

Ordet stabbing inom skogsbruk

Synonymer till stabbing

Möjliga synonymer till stabbing