goose

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till goose

Ordet goose har 3 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom generell
  • Inom botanik
fåglar
generell
botanik

Ordet goose inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Möjliga synonymer till goose (inom fåglar)

Ordet goose inom generell

web-footed long-necked typically gregarious migratory aquatic birds usually larger and less aquatic than ducks

flesh of a goose (domestic or wild)

Ordet goose inom botanik

Synonymer till goose (inom botanik)

Möjliga synonymer till goose (inom botanik)

  • bean [ collegial ]

Diskussion om ordet goose