constrict

constrict
constricted
constricted
Verb

Synonymer till constrict

Hur används ordet constrict

  • "Her throat constricted"

Ordet constrict har 2 betydelser

  • Inom media
  • Inom sjöfart
media
sjöfart

Ordet constrict inom media

Översättningar (inom media)

Synonymer till constrict (inom media)

Ordet constrict inom sjöfart

become tight ar as if tight

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till constrict (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till constrict (inom sjöfart)

Diskussion om ordet constrict

  • - 2009-09-25

    District