specify

specified
specified
specify
Verb

Översättningar

Ordet specify har 8 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom medicin
  • Inom slang
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
  • Inom ekonomi
  • Inom generell
militärväsen
medicin
slang
generell
generell
sjöfart
ekonomi
generell

Ordet specify inom militärväsen

Översättningar

Synonymer till specify

Möjliga synonymer till specify

Ordet specify inom medicin

Synonymer till specify

Ordet specify inom slang

decide upon, as of variables in math

Synonymer till specify

Möjliga synonymer till specify

Ordet specify inom generell

determine the essential quality of

Synonymer till specify

Möjliga synonymer till specify

Ordet specify inom generell

be specific about

Översättningar

Synonymer till specify

Möjliga synonymer till specify

Ordet specify inom sjöfart

Synonymer till specify

Möjliga synonymer till specify

Ordet specify inom ekonomi

Synonymer till specify

Möjliga synonymer till specify

Ordet specify inom generell

Synonymer till specify