cook

cooks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder cook inom mat ?

someone who cooks food

Möjliga synonymer till cook

Diskussion om ordet cook

cook

cook
cooked
cooked
Verb

Översättningar

Hur används ordet cook

  • "Cook me dinner, please"
  • "cook the books"
  • "My husband doesn't cook"
  • "These potatoes have to cook for 20 minutes"

Ordet cook har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom slang
medicin
mat
generell
slang

Vad betyder cook inom medicin ?

transform and make suitable for consumption by heating

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till cook (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet cook inom mat

prepare for eating by applying heat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till cook (inom mat)

Möjliga synonymer till cook (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet cook inom generell

prepare a hot meal

Översättningar (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet cook inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till cook (inom slang)

Diskussion om ordet cook