fudge

fudges
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet fudge har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom mat
vardagligt
mat

Ordet fudge inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Ordet fudge inom mat

soft creamy candy

Översättningar (inom mat)

Svenska

Diskussion om ordet fudge

 • - 2008-09-22

  flum

 • - 2011-08-18

  Varför "fudgekola" när kola duger alldeles utmärkt och när det inte finns något sånt ord i svenskan!!!??? Dessutom "KolaKola"?

fudge

fudge
fudged
fudged
Verb

Översättningar (inom mat)

Hur används ordet fudge

 • "Fudge the figures"

Ordet fudge har 3 betydelser

 • Inom mat
 • Inom musik
 • Inom fåglar
mat
musik
fåglar

Ordet fudge inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till fudge (inom mat)

Ordet fudge inom musik

fake or falsify

Synonymer till fudge (inom musik)

Möjliga synonymer till fudge (inom musik)

Ordet fudge inom fåglar

Synonymer till fudge (inom fåglar)

Möjliga synonymer till fudge (inom fåglar)

Diskussion om ordet fudge