sidestep

sidestep
sidestepped
sidestepped
Verb

Diskussion om ordet sidestep

sidestep

sidesteps
Substantiv

Översättningar

Vad betyder sidestep inom generell ?

a step to one side (as in boxing or dancing)

Möjliga synonymer till sidestep

Diskussion om ordet sidestep