cook up

cook up
cooked up
cooked up
Verb

Översättningar

Synonymer till cook up

Ordet cook up har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom media
mat
generell
media

Ordet cook up inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till cook up (inom mat)

Ordet cook up inom generell

Synonymer till cook up (inom generell)

Ordet cook up inom media

Synonymer till cook up (inom media)

Möjliga synonymer till cook up (inom media)

Diskussion om ordet cook up