invent

invent
invented
invented
Verb

Översättningar

Ordet invent har 3 betydelser

  • Inom media
  • Inom norgespec
  • Inom generell
media
norgespec
generell

Ordet invent inom media

Översättningar (inom media)

Möjliga synonymer till invent (inom media)

Ordet invent inom norgespec

come up with

Synonymer till invent (inom norgespec)

Ordet invent inom generell

Synonymer till invent (inom generell)

Möjliga synonymer till invent (inom generell)

Diskussion om ordet invent