delegate

delegates
Substantiv

Översättningar

Vad betyder delegate inom militärväsen ?

a person appointed or elected to represent others

Översättningar

Möjliga synonymer till delegate

delegate

delegate
delegated
delegated
Verb

Översättningar

Vad betyder delegate inom ekonomi ?

transfer power to someone give an assignment to (a person) to a post, or assign a task to (a person)

Översättningar

Synonymer till delegate

Möjliga synonymer till delegate