representativ

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till representativ

Hur används ordet representativ

 • "– Vi vill leva i en representativ demokrati men då behövs det också människor som vill representera, säger Lindborg till"
 • "Ungefär 250 verk har också valts ut som en representativ samling av Gunnar Greibers konstnärliga liv och kommer att stanna kvar i kommunens ägo."
 • "– Det är viktigt att det är en representativ och värdig byggnad som går till Gävlebornas hjärta."
 • "– Vi kommer att välja ut en grupp baserad på ålder, kön, inkomst och utbildningsnivå som är representativ för hela Gävles befolkning."
 • "– Anmälningsgraden är inte alltid representativ för den faktiska diskrimineringen,"
 • "– December och januari är bästa tiden att göra radonmätning öfr att få representativ värden, äsger miljöhandläggare Torsten Sörell."
 • "– Det är inte optimalt att vara politisk vilde i en representativ demokrati."
 • "Lika viktigt i en representativ demokrati är att politikerna agerar på ett sätt som inger förtroende bland väljarna."
 • "Reinfeldt och Bildt efterlyser även en representativ regering i Bagdad och skriver att det är viktigt att en regering nu snabbt bildas efter de val som hölls i april."
 • "Han betonar att han inte har några synpunkter på att man ska se representativ ut när man tar på sig uniformen, men menar att reglerna har gått överstyr :"
 • "– Vi vill leva i en representativ demokrati men då behövs det också människor som vill representera, säger Lindborg till"
 • "Ungefär 250 verk har också valts ut som en representativ samling av Gunnar Greibers konstnärliga liv och kommer att stanna kvar i kommunens ägo."
 • "– Det är viktigt att det är en representativ och värdig byggnad som går till Gävlebornas hjärta."
 • "– Vi kommer att välja ut en grupp baserad på ålder, kön, inkomst och utbildningsnivå som är representativ för hela Gävles befolkning."
 • "– Anmälningsgraden är inte alltid representativ för den faktiska diskrimineringen,"
 • "– December och januari är bästa tiden att göra radonmätning öfr att få representativ värden, äsger miljöhandläggare Torsten Sörell."
 • "– Det är inte optimalt att vara politisk vilde i en representativ demokrati."
 • "Lika viktigt i en representativ demokrati är att politikerna agerar på ett sätt som inger förtroende bland väljarna."
 • "Reinfeldt och Bildt efterlyser även en representativ regering i Bagdad och skriver att det är viktigt att en regering nu snabbt bildas efter de val som hölls i april."
 • "Han betonar att han inte har några synpunkter på att man ska se representativ ut när man tar på sig uniformen, men menar att reglerna har gått överstyr :"

Vad betyder representativ inom ALLMÄNT ?

som är lämplig för att representera någon eller något, vanligen en företeelse eller en person

Möjliga synonymer till representativ

Relaterat till representativ

mode

beteckning

ståt

framställning

Diskussion om ordet representativ

representative

Adjektiv

Hur används ordet representative

 • "representative moviegoers"
 • "a representative modern play"
 • "the bald eagle is representative of the United States"
 • "representative government as defined by Abraham Lincoln is government of the people, by the people, for the people"

Ordet representative har 2 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom generell
matematik
generell

Ordet representative inom matematik

Möjliga synonymer till representative (inom matematik)

Ordet representative inom generell

serving to represent or typify

standing for something else

being or characteristic of government by representation in which citizens exercise power through elected officers and representatives

Diskussion om ordet representative

representative

representatives
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet representative

 • "The House of Representatives"

Ordet representative har 4 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom utbildning
 • Inom politik
 • Inom handel
lingvistik
utbildning
politik
handel

Vad betyder representative inom lingvistik ?

a person who represents others

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till representative (inom lingvistik)

Vanlig betydelse av ordet representative inom utbildning

Somebody or something who/that is considered typical for their/its kind.

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till representative (inom utbildning)

Möjliga synonymer till representative (inom utbildning)

Vanlig betydelse av ordet representative inom politik

Someone who has been elected or chosen to represent others in a political situation.

Synonymer till representative (inom politik)

Mindre vanlig betydelse av ordet representative inom handel

A person who represents a business company and sells their products.

Översättningar (inom handel)

Svenska

Synonymer till representative (inom handel)

Möjliga synonymer till representative (inom handel)

Diskussion om ordet representative