efterfrågad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet efterfrågad

 • "– Går du på barn- och omsorgsprogrammet så finns det massor av jobb att söka inom vård och omsorg, där är det brist, och där är du säkert mycket efterfrågad dessutom."
 • "Till stor del beror det på honom själv och att han är nyutbildad arkitekt och som sådan efterfrågad på den svenska arbetsmarknaden."
 • "Livvakter är en allt mer efterfrågad yrkesgrupp."
 • "- Det är en efterfrågad produkt som intresset har ökat mycket för under senaste året, säger Carin Blom, analytiker på HUI."
 • "Kommunen uppges inte heller ha lämnat en efterfrågad handlingsplan."
 • "Kjell Enhager, uppvuxen i Falun, är en efterfrågad föreläsare som under nästan 30 år har coachat kulturpersonligheter, företagsledare och internationella idrottsstjärnor."
 • "Han är en efterfrågad föreläsare som har coachat bland annat internationella idrottsstjärnor, som golfspelarna Nick Faldo och Annika Sörenstam."
 • "Hur många platser upphandlingen faktiskt ger blir klart först efter att anläggningarna har besiktigats och efterfrågad dokumentation har granskats."
 • "Sysselsättningsökningen förutsätter att arbetsgivarna hittar efterfrågad kompetens."
 • "Han skrev flera böcker, gjorde filmroller och var en efterfrågad föreläsare, bland annat återkom han emellanåt till födelsestaden för att träffa ungdomar på gävleskolorna och berätta om sina upplevelser."

Diskussion om ordet efterfrågad

efterfråga

efterfrågar
efterfrågade
efterfrågat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet efterfråga på svenska?

Presens: efterfrågar
Preteritum: efterfrågade
Supinum: efterfrågat

Hur används ordet efterfråga

 • "Helt säkert för att deras kunder börjar efterfråga detta."
 • "Helt säkert för att deras kunder börjar efterfråga detta."
 • "Eftersom inte alla förvaltningar och bolag har samma datasystem måste hans personal nu efterfråga uppgifterna per e-post."
 • "” Hur jobbar ni för att ta reda på vilka som hållit ” förhör ” för att under press ( hot ) efterfråga åsikter och namn på personer? ”"
 • "Ett minskat utbud i kombination med efterfråga leder till en prisuppgång."
 • "Stor efterfråga på utländska studenter"
 • "Vi måste diskutera åtgärder och fundera på varför en så stor efterfråga finns i Gävle?"
 • "Det är ett av flera liknande fall som fått polisen att efterfråga en lagändring."
 • "Och det här förslaget innebär precis tvärtom, nämligen att det blir svårare att efterfråga nya bostäder, säger han."
 • "Det är första gången någonsin jag har hört någon företrädare för näringslivet efterfråga någon skatt överhuvudtaget."
 • "– Det är en stor efterfråga bland missbrukare, säger han."
 • "– Vi har en kalkyl där vi tror att människor kan efterfråga lägenheterna."
 • "Lagen om offentlig upphandling ( LOU ) hindrar dock kommunerna från att efterfråga svenska krav på det sättet."

Ordet efterfråga har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder efterfråga inom generell ?

uttrycka önskemål om att erhålla eller träffa

Översättningar (inom generell)

Engelska

Ordet efterfråga inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till efterfråga (inom bildligt)

Möjliga synonymer till efterfråga (inom bildligt)

Diskussion om ordet efterfråga