förfina

förfinar

förfinade

förfinat

förfina

Verbförfinad

Adjektiv