brukas

Verb

Hur används ordet brukas

  • "Slåtterkärret med sin unika miljö ska nu återställas till vad det en gång var så att marken där så småningom ska kunna brukas genom slåtter igen."
  • "Med tanke på vaccinbristen är regionens vaccinsamordnare lättad över att en av sorterna nu kan brukas igen."
  • "Åldersmässigt är det i huvudsak cannabis som brukas av yngre, medan personer i ett mer långtgående missbruk också använder amfetamin."
  • "Vi har jord som vi arrenderar ut utan kostnad, eftersom vi tycker det är värt att det brukas."
  • "Resultaten visade att mer cannabis brukas här i förhållande till folkmängd än i Gävle."
  • "För att ta reda på hur mycket narkotika som brukas i olika områden kan man göra tester i avloppsvattnet."
  • "– Det som är det stora problemet är att man åker och spelar väldigt högt, säger Jonny Jones som menar att det krävs skärpt lagstiftning så att polisen kan beslagta ljudanläggningar som brukas vårdslöst."
  • "Ett sätt att minska avfall och se till så att varor som fortfarande går att brukas kommer till användning."
  • "I dag brukas mellan 10 och 20 procent av den svenska åkerarealen med plöjningsfria metoder, men det finns också nackdelar med metoden."
  • "I Gävle kommuns Miljöstrategiska program från 2013 står det att marken ska brukas långsiktigt och hållbart."

Diskussion om ordet brukas