stegra

stegrar
stegrade
stegrat
Verb

Översättningar

Synonymer till stegra

Hur böjs ordet stegra på svenska?

Presens: stegrar
Preteritum: stegrade
Supinum: stegrat

Hur används ordet stegra

  • "Sätt dig på en tung motorcykel, lägg benen ovanpå styret och stegra med hojen samtidigt som du kör i cirklar."
  • "Tycker du att detta är lätt så stegra tiden eller gör fler repetitioner."
  • "Ett sätt att stegra är att ta en vikt i handen och växelvis flytta denna mellan händerna under övningen."
  • "Det kan sedan vara en fördel att ta kontakt med en sjukgymnast som kan stegra belastningen och ge fler tips om du inte blivit helt bra redan."
  • "Du kan med fördel sedan ta kontakt med en sjukgymnast som kan hjälpa dig att stegra belastningen, samt få fler övningar."
  • "Men att temperaturen skulle stegra så högt i helgen är inte sannolikt."
  • "– Där är det bra att börja milt och sen stegra upp om det är besvarat."
  • "” Jag hoppades att allt skulle gå bra började två av älgarna stegra sig mot varandra."
  • "Formtoppen ska komma någon gång i augusti sedan ska den stegra, så när vi är i september ska vi visa vad vi går för, säger han."
  • "Om inget händer väntas priserna stegra runt årsskiftet, uppger Carl Eckerdal vid Livsmedelsföretagen, som dock tror att konsumenterna också kommer att vara beredda att betala mer i butik, efter att ha sett sommarens torka."

Vad betyder stegra inom vardagligt ?

fördyra

Möjliga synonymer till stegra

Relaterat till stegra

sammanslagning

kraftyttring

förbättring

grad

pris

utvidgning

ökning

Diskussion om ordet stegra