biträda

biträder
biträdde
biträtt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet biträda på svenska?

Presens: biträder
Preteritum: biträdde
Supinum: biträtt

Rim på biträda

Vad betyder biträda inom ekonomi ?

träda till, sluta sig till

Översättningar

Synonymer till biträda

Möjliga synonymer till biträda

Relaterat till biträda

sammanslagning

omfattning

enighet

samtycke

arbete

förening

hjälp

underordnad

närvaro

medverkan

hjälpare

biträda

Verb

Hur används ordet biträda

  • "Även polis skickades till platsen för kontroll och för att biträda räddningsjänsten i arbetet."
  • "De har en sådan specialkompetens, så det är det vi har efterfrågat ska kunna biträda oss."
  • "– Att polisen är på plats är dels för att biträda räddningstjänst med ordningsfunktioner som att stoppa trafik och få bort personer från platsen, och i förlängningen utreda vad förklaringen är till utsläppet."
  • "– Just nu koncentrerar vi oss på att biträda räddningstjänsten."
  • "Min klient har valt att biträda åtalet vilket innebär att han får möjlighet att ställa frågor även i ansvarsfrågan."
  • "Polisen hade tre patruller på plats för att biträda räddningstjänsten med de avspärrningar som behövs."
  • "Deras begäran har beviljats och minst ett par erfarna mordutredare från Stockholm kommer snarast att biträda den lokala polisen."
  • "– Jag har haft uppdrag att biträda Håkan, jag har haft uppdrag att titta på om tidningarna har gått för långt, säger Strandberg."
  • "Han sa att hans chefer bestämt att de inte skulle biträda oss. ”"
  • "– Det som i Thailand är ett allvarligt brott – att kritisera kungen – är inget brott i Sverige, och det kommer vi inte att biträda dem med, säger Anders Ahlqvist."

Rim på biträda

Vad betyder biträda inom militärväsen ?

träda till, sluta sig till

Möjliga synonymer till biträda