expediera

expedierar
expedierade
expedierat
Verb

Översättningar

Synonymer till expediera

Hur böjs ordet expediera på svenska?

Presens: expedierar
Preteritum: expedierade
Supinum: expedierat

Hur används ordet expediera

 • "Är ni expedierad?"
 • "Han blev expedierad av sina fiender."
 • "Han var inte nöjd med det sätt hon expedierade ordern"
 • "expediera en order"
 • "Beslutet expedierades med rekommenderat brev"
 • "Personalen tyckte det var väldigt jobbigt att expediera höga doser till ofta väldigt unga människor, vilket rapporterades till IVO."
 • "Det är i och för sig det apoteken ska expediera i första hand enligt lag, men det finns patienter som inte kan byta till generika, exempelvis allergiker."
 • "Och hälften av apotekspersonalen som svarat på Statskontorets enkät anser att det har blivit svårare att expediera medicin direkt till kunderna."
 • "Det är det de ska expediera i första hand enligt lagen, men det fungerar inte för alla, till exempel allergiker."
 • "Men hälften av personalen anser att det har blivit svårare att expediera medicin direkt i en undersökning från Statskontoret."
 • "När det gäller de andra brotten får vi helt enkelt se till att förbättra rutinerna så att de som dömer i målen talar om för den personal som ska expediera domarna att de ska göra det, säger Stefan Strömberg, lagman Stockholms tingsrätt."
 • "- Vi kan åtminstone expediera akuta receptärenden, säger Fernvall."
 • "Enligt Apotekets varumärkesdirektör Eva Fernvall kan ungefär hälften av butikerna använda det gamla datasystemet och därmed expediera kunderna."
 • "Mamman och sonen i familjen skulle handla godis, men innehavaren vägrade expediera dem med hänvisning att han haft problem med romer tidigare."
 • "Länsstyrelserna hann inte expediera deras ansökningar och när den nya myndigheten tog över uppstod en flaskhals."

Ordet expediera har 3 betydelser

 • Inom politik
 • Inom mat
 • Inom vardagligt
politik
mat
vardagligt

Vad betyder expediera inom politik ?

uträtta, verkställa, utföra

Översättningar (inom politik)

Engelska

Synonymer till expediera (inom politik)

Relaterat till expediera (inom politik)

pliktuppfyllelse

omplacering

alstring

hjälp

verkställare

Vanlig betydelse av ordet expediera inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till expediera (inom mat)

Möjliga synonymer till expediera (inom mat)

Diskussion om ordet expediera