avge

avger
avgav
avgivit
Verb

Översättningar

Synonymer till avge

Hur böjs ordet avge på svenska?

Presens: avger
Preteritum: avgav
Supinum: avgivit

Hur används ordet avge

 • "Idag hade hon tänkt om och började avge ett vittnesmål."
 • "Målet är att man redan i höst kan avge en gemensam avsiktsförklaring till den statliga utredningen."
 • "Färre än tidigare har haft anledning att avge ett nyårslöfte om att sluta röka i länet."
 • "Rätten beslutar ge Rättsmedicinalverket i uppdrag att göra en rättspsykiatrisk undersökning av Bergwall samt avge ett yttrande mot bakgrund av vad som framkommit vid undersökningen."
 • "Men de billiga accessoarerna kan innehålla farliga tungmetaller som bly och kadmium, och dessutom avge nickel."
 • "Några löften om att behålla alla skolor kan hon heller inte avge."
 • "Blomningen kan leda till att algerna det kan avge giftiga ämnen i vattnet som kan ge negativa hälsoeffekter hos djur och människor, så som hudirritation."
 • "Det verkar vara lättare att avge än att hålla – nyårslöftena."
 • "– Målsättningen är att vi har kommit så långt att kommunerna kan avge en avsiktsförklaring före sommaren, säger Sven-Erik Lindestam, kommunstyrelsens ordf Söderhamns kommun."
 • "Man kan till exempel avge ett miljölöfte som att cykla till jobbet istället för att åka bil eller äta mer vegetariskt."

Ordet avge har 4 betydelser

 • Inom polisväsende
 • Inom fysik
 • Inom vardagligt
 • Inom internet
polisväsende
fysik
vardagligt
internet

Ordet avge inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till avge (inom fysik)

Ordet avge inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till avge (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till avge (inom vardagligt)

Ordet avge inom internet

Översättningar (inom internet)

Synonymer till avge (inom internet)

Möjliga synonymer till avge (inom internet)

Diskussion om ordet avge